Mọi giao dịch thanh toán được thực hiện thông qua hai tài khoản sau:

– Thanh toán trực tiếp tại địa chỉ khách hàng hoặc văn phòng https://thietbiytehueloi.vn/ hoặc chuyển khoản ngân hàng qua:

– Tài khoản công ty: 

Tên TK: Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huê Lợi

STK: 0901 0000 62705

Ngân hàng: Vietcombank Chi nhánh Hà Nam

– Tài khoản cá nhân:

TK: 0711000233829 Vietcombank Hà Nội – chi nhánh Thanh Xuân – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 020074303480 Sacombank Hà Nội – chi nhánh Kim Liên – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 1303206366421 Agribank Hà Nội – chi nhánh Hà Thành – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 108003612192 Viettinbank Hà Nội – chi nhánh Đống Đa – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 12810000384865 BIDV Hà Nội – chi nhánh Chương Dương – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 19026815778022 Techcombank Hà Nội – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi